Chính sách bảo mật Thông Tin Khách Hàng

1.Mục đích áp dụng

 • Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập trên website anhtuanphat.com thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH MTV Tổ Chức Sự Kiện Anh Tuấn Phát (sau đây gọi tắt là “Anh Tuấn Phát Event”).
 • Chính Sách này mô tả cách Anh Tuấn Phát Event tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập trên Anh Tuấn Phát Event (“Khách Hàng”). Việc Khách Hàng truy cập trên Anh Tuấn Phát Event được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực ngay kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên Anh Tuấn Phát Event.

2.Quy định cụ thể

2.1. Về việc thu thập thông tin

 • Khi Khách Hàng thực hiện truy cập tại Anh Tuấn Phát Event, việc thu thập thông tin giúp Anh Tuấn Phát Event hỗ trợ, giải đáp, đáp ứng nhu cầu của quý khách kịp thời.
 • Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. Anh Tuấn Phát Event không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.
 • Anh Tuấn Phát Event cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang khách hàng xem, số links (liên kết) khách hàng truy cập và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến website: anhtuanphat.com. Anh Tuấn Phát Event cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web quý khách dùng để truy cập vào website: anhtuanphat.com, bao gồm: địa chỉ IP, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ truy xuất đến.

2.2. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng

– Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và Anh Tuấn Phát Event, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Anh Tuấn Phát Event:

 • Công Ty TNHH MTV Tổ Chức Sự Kiện Anh Tuấn Phát
 • Mã số thuế: 3702241516
 • Địa chỉ trụ sở: Số 47, đường DA1-1, khu phố 3, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

– Thông tin khách hàng được lưu giữ cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp

– Anh Tuấn Phát Event có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng. Khi thu thập dữ liệu thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Khách Hàng tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Khách Hàng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.

 1. Về việc sử dụng Thông Tin Khách Hàng
 • Anh Tuấn Phát Event có quyền sử dụng các thông tin Khách Hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông Tin Khách Hàng
 • Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách Hàng khi truy cập vào Anh Tuấn Phát Event
 • Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với Anh Tuấn Phát Event
 • Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Khách Hàng trên Anh Tuấn Phát Event
 • Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 1. Về việc chia sẻ Thông Tin Khách Hàng

– Anh Tuấn Phát Event không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Anh Tuấn Phát Event cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).

 1. Sử dụng Cookie

Anh Tuấn Phát Event cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của Khách Hàng khi truy cập và sử dụng tính năng của Anh Tuấn Phát Event… nhằm tăng trải nghiệm bảo mật và giúp Anh Tuấn Phát Event hiểu rõ nhu cầu, sở thích của Khách Hàng để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn.

 1. Liên hệ, giải đáp thắc mắc

Bất kỳ khi nào Khách Hàng cần hỗ trợ hãy gọi đến số hotline của Anh Tuấn Phát Event : 0966 159 159 hoặc Email : vp.anhtuanphat@gmail.com.